thessi.gr

thessi.gr

Κατηγορηματική απάντηση του Δήμου Αμαρουσίου προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και προσωπικά στον Υπουργό Χρ. Σπίρτζη για τη διευθέτηση του ρέματος Σαπφούς     

Δεν θα δεχθούμε από κανέναν καμία πολιτική σκοπιμότητα, ούτε διαστρέβλωση των γεγονότων. Ο Δήμος Αμαρουσίου έχει ολοκληρώσει τις ενέργειες που ανέλαβε για τη διευθέτηση του ρέματος. Επιτέλους ας αναλάβουν τις ευθύνες τους οι αρμόδιοι φορείς

Τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστο Σπίρτζη καλεί ο Δήμος Αμαρουσίου να ενεργήσει για την άμεση εκτέλεση του έργου διευθέτησης του ρέματος Σαπφούς, όπως είχε συμφωνηθεί στις συναντήσεις εκπροσώπων του Δήμου Αμαρουσίου με την Γενικό Γραμματέα Υποδομών κ. Γεώργιο Δέδε, παρουσία εκπροσώπων της Περιφέρειας, της ΕΥΔΑΠ και της Τεχνικής Εταιρείας «ΝΑΜΑ».

Σε έγγραφο που υπογράφουν ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Ευάγγελος Κάββαλος, ο Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας Δόμησης κ. Κων/νος Ρώτας και η Προϊσταμένη Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης κα Πηνελόπη Καβάγια, οι οποίοι παρίσταντο στις συναντήσεις της 9ης και 10ης Αυγούστου 2018, χαρακτηρίζονται ως «εξόχως αναληθή» τα όσα αναφέρονται  σε έγγραφο του Υπουργείου ότι δήθεν ο Δήμος Αμαρουσίου δήλωσε ότι «θα οριστικοποιήσει τη μελέτη διευθέτησης, μετά από συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ, όσον αφορά στα δίκτυα ύδρευσης και ακαθάρτων».

Ο Δήμος Αμαρουσίου δηλώνει κατηγορηματικά ότι έχει ολοκληρώσει τις όποιες ενέργειες είχε αναλάβει, αναφορικά με τη διευθέτηση του ρέματος Σαπφούς και επιτέλους οι εμπλεκόμενοι φορείς, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και η Περιφέρεια Αττικής θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους.

Επισημαίνει δε ότι, δεν γίνεται η Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού να αναλαμβάνει τις ευθύνες για τις οποίες χρηματοδοτούνται και θεσμικά έχουν την ευθύνη οι αρμόδιοι φορείς.

Ο Δήμος Αμαρουσίου δεν θα δεχθεί καμία πολιτική σκοπιμότητα, ούτε θα ανεχθεί καμία παραπληροφόρηση ή διαστρέβλωση των γεγονότων από κανέναν.

Επισυνάπτεται το έγγραφο προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ            Μαρούσι, 7.12.2018
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ            Αρ. πρ.:       
   
Ταχ. Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 9

151 24 Μαρούσι

Τηλ. Κέντρο: 213 2038 000

 

 

Προς

Υπουργείο Υποδομών κ΄ Μεταφορών

Γενική Γραμματεία Υποδομών

Δ/νση Αντιπλημμυρικών κ΄ Εγγειοβελτιωτικών Έργων

Τμήμα Μελετών κ΄ Προγραμματισμού

Φαναριωτών 9, Τ.Κ. 11417 – Αθήνα

 

Κοινοποίηση:

  1. Υπουργό Υποδομών κ΄ Μεταφορών, κ. Χρήστο Σπίρτζη

Αναστάσεως 2 – Παπάγου

  1. Περιφερειάρχη Αττικής, κα Ρένα Δούρου

Λ. Συγγρού 15 -17, Τ.Κ. 117 43 – Αθήνα

  1. Γενικό Γραμματέα Υποδομών, κ. Γεώργιο Δέδε

Αναστάσεως 2 – Παπάγου

  1. Γενικό Δ/ντή Υ.ΛΙ.Κ.Υ., κ. Αντώνιο Κοτσώνη

Φαναριωτών 9, Τ.Κ. 114 17 – Αθήνα

  1. Περιφέρεια Αττικής

Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Έργων κ΄ Υποδομών

Λ. Συγγρού 80-88, Τ.Κ. 117 41 – Αθήνα

  1. Δήμο Αμαρουσίου

α. Δήμαρχο Αμαρουσίου, κ. Γεώργιο Πατούλη

β. Αναπληρωτή Δημάρχου κ΄ Αντιδήμαρχο Νομικών Υπηρεσιών,

κ.Σπυρίδωνα Σταθούλη

γ. Γενικό Γραμματέα, κ. Γεώργιο Διδασκάλου

δ. Προϊστάμενη Δ/νση Τεχνικών Έργων, κα Μαρία Σεραφετινίδου

ε. Προϊστάμενο Τμήματος Προγραμματισμού & Μελετών, κ. Iωάννη Χάλαρη

  1. κα Αγγελική Τσουλφά (a.tsoulfa@gmail.com)

 

Θέμα: Οριστική μελέτη του έργου διευθέτησης του ρέματος Σαπφούς,

           στα διοικητικά όρια του Δήμου Αμαρουσίου

Σχετ.: Υπ΄αρ.πρωτ.Δ19/2632/27.11.2018, έγγραφό σας

 

Όπως είναι γνωστό:

 J.α. Την 9η κ‘ 10η Αυγούστου 2018, στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Υποδομών, κ. Γεωργίου Δέδε και με πρόσκλησή του, πραγματοποιήθηκε συνάντηση, με αντικείμενο την εκτέλεση του εν θέματι σοβαρού έργου της διευθέτησης του ρέματος Σαπφούς, στην οποία παρέστησαν εκπρόσωποι του Δήμου μας και ειδικότερα, οι υπογράφοντες το παρόν, Αντιδήμαρχοι Τεχνικών Έργων και Δόμησης, κ.κ. Ευάγγελος Κάββαλος και Κων/νος Ρώτας, αντίστοιχα, και η Προϊστάμενη Δ/νσης Δόμησης, κα Πηνελόπη Καβάγια, την δε 9η Αυγούστου 2018, και ο δικηγόρος Αθηνών, κ. Ευστάθιος Κουκούτσης, ορισθέντες προς τούτο, απ΄ τον κ. Δήμαρχο Αμαρουσίου.

Επίσης, παρέστησαν ο κ. Αντιπεριφερειάρχης, Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών και ο υπογράφων το άνω σχετικό έγγραφο, Γενικός Δ/ντής Υ.ΛΙ.Κ.Υ., κ. Αντώνιος Κοτσώνης, καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες του άνω Υπουργείου και της Περιφέρειας Αττικής και επί αβασίμων αναφορών του άνω κ. Αντιπεριφερειάρχη, κατά την έναρξη της συνάντησης της 9ης Αυγούστου 2018, περί, δήθεν, εκκρεμών υποχρεώσεων του Δήμου μας, σχετικά με την εν θέματι μελέτη και την δημοπράτηση και κατασκευή του ανωτέρω σοβαρού έργου, ο Δήμος μας, δια των παρισταμένων άνω εκπροσώπων του,   εδήλωσε ρητά και απόλυτα ότι:

«Η οριστική μελέτη του έργου διευθέτησης του ρέματος Σαπφούς, στα διοικητικά όρια του Δήμου Αμαρουσίου, έχει ολοκληρωθεί, σύμφωνα, μάλιστα, και με τις συναφείς υποδείξεις της Περιφέρειας Αττικής, και έχει διαβιβασθεί, από ικανού χρόνου, στην Περιφέρεια Αττικής, για την έγκρισή της. Η δε Περιφέρεια Αττικής, η οποία είναι αρμόδια για τη δημοπράτηση και την εκτέλεσή του, συμπεριέλαβε αυτό, στο Πρόγραμμα Ενταγμένων Έργων έτους 2018».

 

β. Μετά την άνω ρητή και απόλυτη δήλωση του Δήμου μας, ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών, κ. Γεώργιος Δέδες, ανακοίνωσε ότι το έργο αυτό θα εκτελεσθεί απτο Υπουργείο Υποδομών κ΄ Μεταφορών -και όχι απ’την Περιφέρεια Αττικής-, ότι θα συνταχθεί ο «οδικός χάρτης», περί την εκτέλεσή του και θα εκδοθεί η σχετική, περί την εκτέλεσή του, απόφαση του άνω Υπουργείου.

Επίσης, και όσο αφορά στην μετατόπιση δικτύων ύδρευσης και ακαθάρτων, που υφίστανται στην περιοχή του έργου, ο άνω κ. Γενικός Γραμματέας ανέφερε ότι, κατά την συνάντηση της επομένης ημέρας (10ης Αυγούστου 2018), θα κληθούν για να παραστούν, το διευθυντικό στέλεχος της ΕΥΔΑΠ Α.Ε., κ. Βουγιουκλάκης και εκπρόσωπος της τεχνικής εταιρείας «ΝΑΜΑ» («NAMA Σύμβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές Α.Ε.»), οι οποίοι και παρέστησαν, (της τελευταίας δε, δια του κ. Ακριτίδη), ότε και συνεφωνήθη, η μεν άνω εταιρεία «ΝΑΜΑ» να ενεργήσει για την άμεση εκπόνηση της σχετικής μελέτης, ευθύς ως το έργο της σχετικής μελέτης ανατεθεί σε αυτή, απ΄ το Υπουργείο Υποδομών κ΄ Μεταφορών, η δε ΕΥΔΑΠ Α.Ε., να εγκρίνει άμεσα τη μελέτη αυτή.

γ.  Μετά τα άνω συμφωνηθέντα, ο Δήμος μας και δια των άνω εκπροσώπων του, εδήλωσε ότι θα παράσχει κάθε δυνατή συνδρομή του, κατά το στάδιο κατασκευής του σοβαρού αυτού έργου και, σχετικά με την αναγκαία συναίνεση των ιδιοκτητών, ιδιωτικών εκτάσεων, παρακείμενων του άνω ρέματος, θα εξασφαλίσει άμεσα την συναίνεση τους και ότι αυτό δεν εμποδίζει τη δημοπράτηση και την απρόσκοπτη εκτέλεση του έργου.

  1. jj. Από τα λεπτομερώς προαναφερόμενα, καθίσταται φανερό ότι η διαληφθείσα στο άνω έγγραφό σας περικοπή ότι, δήθεν, ο Δήμος μας, κατά τις άνω συναντήσεις της 9η κ’ 10η Αυγούστου 2018, εδήλωσε και ότι «θα οριστικοποιήσει την μελέτη διευθέτησης μετά από συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ όσον αφορά στα δίκτυα ύδρευσης και ακαθάρτων», προκύπτει ως εξόχως αναληθής.

 

Αναφερόμενοι σε ολόκληρο το περιεχόμενο του με αρ. πρωτ. 40577/28.9.2018 εγγράφου του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων και της από 23.10.2018 εξωδίκου διαμαρτυρίας, μετά προσκλήσεως κ δηλώσεως του Αναπληρωτή Δημάρχου Αμαρουσίου κ Αντιδημάρχου Νομικών Υπηρεσιών κ. Σπυρίδωνα Σταθούλη, παρακαλείται, πλέον, ο κ. Υπουργός Υποδομών κ Μεταφορών, στον οποίο κοινοποιείται το παρόν, να ενεργήσει για την άμεση εκτέλεση του έργου διευθέτησης του ρέματος Σαπφούς, στα διοικητικά όρια του Δήμου Αμαρουσίου.

 

Ο Αντιδήμαρχος                                  Ο Αντιδήμαρχος                  Η Προϊσταμένη

Τεχνικών Έργων                              Υπηρεσίας Δόμησης             Δ/νση Υπηρεσίας

Δόμησης

 

Ευάγγελος Κάββαλος                          Κων/νος Ρώτας                Πηνελόπη Καβάγια

 

Εσωτ. Διανομή

  • Δ/νση Τεχνικών Έργων
  • Δ/νση Νομικών Υποθέσεων

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ


print