thessi.gr

thessi.gr

Οι θέσεις της Επιτροπής Αγώνα Κηφισιάς για το εργοστάσιο βιομάζας

Το νέο εργοστάσιο βιομάζας αποτελεί τη 2η προσπάθεια της εταιρείας να κατασκευάσει εργοστάσιο στην ίδια περιοχή, σε απόσταση 120 μέτρων από το προηγούμενο. Η πρώτη μονάδα συνάντησε την καθολική αντίθεση των δημοτών, του δήμου Κηφισιάς, και των μαζικών φορέων της περιοχής, ενώ για τη σχετική μελέτη που εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής εκκρεμεί προσφυγή μαζικών φορέων στο ΣτΕ, την οποία υποστηρίζει και ο Δήμος Κηφισιάς. Όλες οι άλλες αντίστοιχες μονάδες στην Αττική, 14 τον αριθμό (!), συνάντησαν την ίδια αντίδραση και οι ΜΠΕ απορρίφθηκαν. Δεν υπάρχει κανένα συγκριτικό στοιχείο για την επένδυση της Κηφισιάς που να δικαιολογεί τη διαφορετική μεταχείρισή της από τις άλλες.

Το εργοστάσιο, σύμφωνα με τη μελέτη, θα καίει φυτικές ξυλώδεις ύλες, «από ευκάλυπτο και άλλα δέντρα». Από την καύση θα παράγεται ξυλοαέριο SYNGAS, το οποίο θα τροφοδοτεί 3 μηχανές εσωτερικής καύσης / γεννήτριες, για να παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα. Όσο αέριο δεν καταναλώνεται από τις μηχανές τη δεδομένη στιγμή, θα καίγεται από δαυλό καύσης. Η αξιοπιστία του επενδυτή είναι αμφίβολη, χωρίς κανένα έργο στο ενεργητικό του, χωρίς προσωπικό και εξοπλισμό, με κεφάλαιο 4.500 Ευρώ, πράγμα που αφήνει υπόνοιες για το ποιοι κρύβονται ενδεχομένως από πίσω.

Άλλο ανανεώσιμη και άλλο καθαρή και φτηνή πηγή ενέργειας

Η φύση της επένδυσης ως επένδυση σε «ανανεώσιμες πηγές ενέργειας» (ΑΠΕ), προβάλλεται με τρόπο ώστε αυτή να εμφανισθεί ψευδώς και ως οικολογική λύση. Ωστόσο άλλο ανανεώσιμη πηγή και άλλο καθαρή πηγή ενέργειας. Ανανεώσιμες πηγές (και ανεξάντλητες μιας που η φύση τις παρέχει διαρκώς, αφειδώς και δωρεάν) και ταυτόχρονα καθαρές (αν και υπάρχουν κάποια αρνητικά σημεία στην εκμετάλλευση και γι’ αυτές) είναι η αιολική, ηλιακή, αεροθερμική, γεωθερμική, υδροθερμική, υδροηλεκτρική και η ενέργεια των ωκεανών. Αντίθετα, η ενέργεια από βιομάζα, από εκλυόμενα αέρια στους χώρους υγειονομικής ταφής, από αέρια μονάδων επεξεργασίας λυμάτων και από βιοαέρια, δεν είναι ίδιου τύπου, παρόλο που σχετική οδηγία του Ευρωκοινοβουλίου του 2008 τις τσουβαλιάζει μαζί (για να επιδοτούνται). Το γεγονός ότι η καύσιμη ύλη μπορεί να ανανεωθεί τεχνητά (η βιομάζα για παράδειγμα μέσω καλλιέργειας) δεν μετατρέπει το εργοστάσιο σε οικολογική λύση, γιατί υπάρχουν εγκαταστάσεις βιομάζας άκρως βλαπτικές για το περιβάλλον και τον άνθρωπο. Γνωρίζουμε όλοι τη ρύπανση που παράγουν τα τζάκια, τα οποία χρησιμοποιούν επίσης ως καύσιμο ανανεώσιμες πηγές (το ξύλο). Δεν τα επιδοτούμε κιόλας. Ο χαρακτηρισμός της επένδυσης ως ΑΠΕ σύμφωνα με την οδηγία της ΕΕ, σχετίζεται λοιπόν μόνο με το αν θα επιδοτείται ή όχι η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας που θα παράγεται, και όχι με τη βλαπτικότητα ή ωφελιμότητά της, κάτι που γίνεται προσπάθεια να αποκρυφτεί.

Η συγκεκριμένη επένδυση δεν είναι βιώσιμη, παρά μόνο εάν επιδοτηθεί αδρά. Η 3πλάσια τιμή στην οποία αγοράζεται το ηλεκτρικό ρεύμα που παράγεται από ΑΠΕ συγκριτικά με το κόστος παραγωγής από τη ΔΕΗ, χρεώνεται μάλιστα αποκλειστικά στους καταναλωτές ηλεκτρικού ρεύματος, μέσω του τέλους ΑΠΕ στο λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος. Έτσι, με πρόσχημα τις ΑΠΕ, ο ιδιώτης (γιατί στην κρατική ΔΕΗ απαγορεύεται να επενδύσει σε ΑΠΕ), καρπώνεται ως κέρδος τον ιδρώτα του καταναλωτή. Ποια σκοπιμότητα εξυπηρετεί μια ρυπογόνα πηγή μέσα στον αστικό ιστό και ταυτόχρονα υπέρμετρα ακριβή;

Κοινωνικό αγαθό ή πηγή κέρδους;

Το ηλεκτρικό ρεύμα είναι κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα από το οποίο πρέπει κάποιοι να κερδίζουν. Το ρεύμα πρέπει να παράγεται από το δημόσιο και να διανέμεται στο λαό χωρίς κέρδος και δωρεάν στα φτωχότερα στρώματα. Η δημιουργία τέτοιων εργοστασίων προωθεί αντίθετα την ιδιωτικοποίηση της παραγωγής ρεύματος, με αύξηση τιμολογίων ώστε να διασφαλιστεί η κερδοφορία των ιδιωτών. Η συγκεκριμένη μάλιστα επένδυση φορτώνει άμεσα στον καταναλωτή το 3πλάσιο κόστος.

Τα δήθεν οφέλη

Οι ανάγκες που δήθεν καλύπτει η επένδυση είναι ανύπαρκτες:

 • Η χώρα έχει περίσσευμα ηλεκτρικής ενέργειας, όχι έλλειμμα.
 • Οι «2 με 3 θέσεις» εργαζομένων εκ περιτροπής (και για λίγες ώρες), είναι προφανώς τεράστια συμβολή στην αντιμετώπιση της ανεργίας των 1,2 εκατομμυρίων σήμερα.

Η πρώτη ύλη

Η λειτουργία των εργοστασίων απαιτεί δέσμευση μεγάλων καλλιεργήσιμων εκτάσεων για ενεργειακές ανάγκες, αντί για τη χρήση τους για καλλιέργειες που καλύπτουν τις διατροφικές ανάγκες του λαού ή την παραγωγή ζωοτροφών. Είναι η ίδια πολιτική που έχει δημιουργήσει ήδη παγκόσμιο πρόβλημα διατροφής του πληθυσμού και παγκόσμια αύξηση των τιμών των βασικών διατροφικών προϊόντων. Η λειτουργία μιας μόνο μονάδας βιομάζας 1 MW απαιτεί, λόγω της χαμηλής απόδοσης των ενεργειακών καλλιεργειών, τη δέσμευση 3.800 στρεμμάτων καλλιεργήσιμης γης. Μια πολιτική ενδογενούς σχεδιασμένης ανάπτυξης αντίθετα, θα έδινε προτεραιότητα στη διατροφική αυτάρκεια της χώρας, που σήμερα δεν υπάρχει.

Οι σχετικές εκτάσεις που απαιτούνται δεν υπάρχουν, κάτι που δημιουργεί υπόνοιες ότι θα χρησιμοποιηθεί άλλο καύσιμο (κάτι που είναι δυνατό με μετατροπή του καυστήρα), ενδεχομένως και σκουπίδια, από τα οποία η Αττική έχει μεγάλο περίσσευμα. Αυτό δικαιολογεί και τον τόπο (Αττική και όχι κοντά στις καλλιέργειες) που έχει επιλεγεί από τον επενδυτή, που διαφορετικά είναι ακατανόητος. Το επιχείρημα της συνεργασίας με το Δήμο για καύση κλαδεμάτων δεν είναι άξιο λόγου, γιατί οι 2 μονάδες χρειάζονται 52 τόνους ημερησίως, ενώ τα ετήσια κλαδέματα όλης της Αττικής επαρκούν για ελάχιστες μόνο ημέρες.

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που δεν αντέχει σε κριτική

Έχει σκόπιμα επιλεγεί από τον επενδυτή διαδικασία που ξεφεύγει από τον έλεγχο της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), που εξετάζει και αδειοδοτεί όλες τις μονάδες πάνω από 1 MW. Δεν είναι τυχαίο, που στο Μαρκόπουλο προτάθηκαν 6 μονάδες του 1 MW, αντί για μία των 6, το ίδιο και στην Κηφισιά με 2 μονάδες του 1 MW αντί για μία μεγαλύτερη. Γιατί οι περιβαλλοντικές μελέτες που έχουν κατατεθεί δεν αντέχουν σε σοβαρή επιστημονική κριτική, και θα είχαν απορριφθεί από τη ΡΑΕ αν χρειάζονταν έγκριση.

Υποβάθμιση της ζωής

Οι επιπτώσεις στην υποβάθμιση της ζωής στην περιοχή είναι προφανείς:

 • Η περιοχή των επιπτώσεων αερίων ρύπων είναι σύμφωνα με διεθνείς μελέτες 10 χλμ και όχι λίγα μέτρα όπως διατείνεται η εταιρεία
 • Οι αποστάσεις από σημεία ειδικού ενδιαφέροντος αποσιωπώνται στη μελέτη:
  • Σε απόσταση 37 – 120 μέτρων υπάρχουν 7 κατοικίες. «Λόγω της υφιστάμενης απόστασης δεν αναμένεται να οχληθούν από τη Μονάδα» μας ενημερώνει η μελέτη!
  • Σε απόσταση 1.300 μέτρων υπάρχει το Ογκολογικό νοσοκομείο Άγιοι Ανάργυροι», με πνευμονολογική κλινική, της οποίας οι ασθενείς είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι στην ατμοσφαιρική μόλυνση.
  • Σε απόσταση 1.500 μέτρων λειτουργεί camping
  • Σε απόσταση 8.000 μέτρων υπάρχει ο υπερτοπικός τόπος πρασίνου & αναψυχής του Τατοΐου.
  • Οι περιοχές αμιγούς κατοικίας βρίσκονται σε πολύ μικρή απόσταση
   • Καλυφτάκι: 200 μ
   • Κάτω Κηφισιά: 600 μ
   • Γράμμος – Φοίνικας: 650 μ
   • Αδάμες: 1.200 μ
   • Νέα Κηφισιά (πλατεία Ελαιών): 1.200 μ

Ρύποι και άλλες οχλήσεις

 • Αέριοι ρύποι μονοξειδίου του άνθρακα και οξειδίων του Αζώτου, προερχόμενοι από την καύση θα μολύνουν την περιοχή. Η σύσταση δε των αέριων ρύπων εξαρτάται από την καύσιμη ύλη. Η μελέτη προβλέπει φυτικές ξυλώδεις ύλες, «κυρίως ευκάλυπτο». Όπως όμως είπαμε παραπάνω, το τι θα καίγεται τελικά δεν είναι καθόλου σίγουρο, και ως εκ τούτου ούτε και η επικινδυνότητα των ρύπων. «Παλαιότερα καίγονταν ευμεγέθη τεμάχια ή ακατάλληλα είδη ξύλου – π.χ. πεύκα που περιέχουν υψηλό ποσοστό ρητινών» μας ενημερώνει η μελέτη. Αλλά λίγο παραπάνω ομολογούσε: «Δευτερευόντως, αναμένεται να χρησιμοποιηθούν wood chips αγριαγκινάρας, καθώς και υπολείμματα άλλων δένδρων – ελαιόδεντρων, πεύκων, κ.α.». Μήπως και σκουπίδια;
 • «Τα εκπεμπόμενα αέρια θερμοκηπίου, θα δεσμεύονται εξ’ ολοκλήρου από τις ενεργειακές καλλιέργειες» λέει η μελέτη. Το επιχείρημα είναι παραπλανητικό, γιατί αγνοεί το γεγονός ότι η παραγωγή οξυγόνου θα γίνεται εκτός Αττικής, ενώ η παραγωγή διοξειδίου στην ήδη επιβαρυμένη Αττική
 • Τέφρα (1,3 τόνοι την ημέρα) και σωματίδια πίσσας, θα κατακρατούνται σύμφωνα με τη μελέτη από το σύστημα καθαρισμού. Ποιος το εγγυάται αυτό; Η τέφρα χρειάζεται ειδική διαχείριση δηλαδή ασφαλή μεταφορά και ταφή. Εφόσον ακόμα είναι ασαφές το τι θα καίγεται, κατά μείζονα λόγο είναι αμφίβολη και η ασφαλής διαχείριση της τέφρας.
 • Το νερό στο κύκλωμα ψύξης περιέχει ρύπους. Οι μελετητές λένε ότι αυτό θα κυκλοφορεί σε κλειστό κύκλωμα, ενώ διαφυγές «αναμένονται ελάχιστες, της τάξης του 1 m3/ημέρα», δηλ. 3,7 τόνοι ετησίως. Τι θα γίνεται σε περίπτωση διαφυγής δεν το λένε.
 • Υπάρχει επίσης η πιθανότητα διαφυγής αερίου «σύνθεσης», που περιέχει κυρίως τοξικό μονοξείδιο (CO), για την οποία παρότι επισημαίνεται ως ενδεχόμενο από τους μελετητές, δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για αντιμετώπιση.
 • Ο λαός στις περιοχές του έργου έχει πικρή πείρα από τα αποτελέσματα της ανυπαρξίας ελέγχου σε τέτοιες βιομηχανίες. Το κέντρο λυμάτων της Μεταμόρφωσης είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα επένδυσης που παρουσιάστηκε ως μη οχλούσα, ενώ όλοι οι δημότες γνωρίζουν το πρόβλημα της αφόρητης μυρωδιάς. Η πλήρης διάλυση τα τελευταία χρόνια των ελεγκτικών μηχανισμών, εγγυάται την ασυδοσία στη λειτουργία των εργοστασίων και έτσι τη λειτουργία τους εκτός των προδιαγραφών της ίδιας της μελέτης.
 • Οι μεταφορές πρώτης ύλης και τέφρας, με βαρέα οχήματα θα προκαλέσουν νέα καυσαέρια, θόρυβο και μποτιλιάρισμα, σε μια ήδη βεβαρημένη περιοχή. Τα δε σχεδιαζόμενα διόδια, εάν τελικά υλοποιηθούν, θα καταστήσουν την κυκλοφορία στους παράπλευρους δρόμους αφόρητη.

Να πάρει θέση το υπουργείο

Επειδή για το θέμα της δημιουργίας ή μη των εργοστασίων αεριοποίησης βιομάζας η γνώμη του δήμου και της περιφέρειας είναι γνωμοδοτική και όχι αποφασιστική, ενώ αντίθετα είναι αποφασιστική η γνωμοδότηση της διορισμένης από την κυβέρνηση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, καλούμε το υπουργείο να πάρει ανοιχτά θέση κατά της επένδυσης και υπέρ της θέσης των κατοίκων, των μαζικών τους φορέων και του Δήμου.

Επιτροπή Αγώνα Κηφισιάς

print